သက္ဝင္မႈရွိေသာ တင္ျပမႈ စြမး္ရည္မ်ား

စြမ္းအင္ရွိ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားသည္ Dale Carnegie မွ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း နည္းပညာမ်ားအား တတ္ေမျာက္ထားၿပီးေသာ တင္ဆက္ျပသသူမ်ားႏွင့္ စတင္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ က်ရွံုးျခင္းမ်ား၏ ကြဲျပားမႈမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြျခင္း

တစ္စံုတစ္ဦးမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အား ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေဖာက္သည္အား ေစ်းေရာင္းျခငး္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အား အားေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း တင္ဆက္ျပသျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရံႈးမႈမ်ားကို ကြဲျပားသြားေစႏုိုင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ Dale Carnegie ၏ တင္ဆက္ျပသမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာျပသားထားေသာ တင္ဆက္ျပသမႈ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ အားလံုးအား ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆြဲေဆာင္ႏုိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းသည္ စြမး္အင္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ခြင္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ ျပသမႈေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ရွိထားသင့္သည့္ စြမး္ရည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ တည္ရွိမႈတို႔သည္ ပရိတ္သတ္မ်ား မွတ္သားလိုက္ႏုိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးလိုက္ၿပီး ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတူပင္ တင္ဆက္ျပသသူအားလည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ရႈေထာင့္အသီးသီးမွ ထည့္သြင္းေပးေနသလိုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တင္ဆက္ျပသမႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားမွ သင့္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိုင္သည္မ်ားမွာ-

ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ခံယူခ်က္ျပည့္ဝစြာ ဆက္သြယ္ေပးသည္

ပိုေကာင္းေသာ ရလဒ္မ်ားရရန္ တင္ဆက္မႈပံုစံကို ပံုေဖာ္ေပးသည္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္တုံ႕ျပန္ျခင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္

ပရိတ္သတ္မ်ားအား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားေပးသည္

ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ျပေပးႏုိုင္သည့္ စြမး္ေဆာင္ရည္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင္တန္းသည္ အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္ေသာ တင္ဆက္မႈစြမ္းရည္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားမွ သင့္အား ယံုၾကည္မႈရွိစြာ ႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝစြာ ပရိသတ္အားလံုးအား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ တင္ဆက္ျပသမႈသင္တန္းေပးၿပီသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ထိုထက္မ်ားေသာ ထိေရာက္ၿပီး တမူထူးျခားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
တင္ဆက္ျပသမႈသင္တန္းကို ရွာေဖြလိုက္ပါ
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

တင္ဆက္ျပသမႈသင္တန္းအား ယေန႔ပင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းပါ

တင္ဆက္ျပသမႈသင္တန္းမ်ားအား ရွာကါ

သင္စိတ္ပါဝင္စားႏုိုင္သည့္ တင္ဆက္ျပသမႈသင္တန္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား-

Team Conflict Resolution 349 ebook

အဖွဲ ့အစည်းတွင်း ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း နည်းဗျူဟာများ

အဖွဲ ့ဝင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကြား ပြဿနာရှိပါက ခေါင်းဆောင်သည် ပြဿနာကို တိုက်ရိုက် လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေးရန် အသင့်ရှိပြီး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းလဲရှိရမည်။ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးကို နားလည်သောအခါ သင်သည် တစ်ပါးသူ၏ရှထောင့်မှ ကြည့်မြင်တတ်လာပြီး သင့်အဖွဲ ့ဝင်များ အဖွဲ ့၏တိုးတက်မှုကို အကြီးအကျယ်မထိခိုက်ခင် စိန်ခေါ်မှုများသော အခြေအနေကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပါနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဖွဲ ့သားများကို ချိတ်ဆက်ညှိနိုင်းပေနိုင်ပါလိမ့်မည်။

Dip N Tact 349 ebook

လူမှုဆက်ဆံရေးပရိယာယ် - ကြွယ်ဝပါးနပ်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါ

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် နှုတ်ရေးတွင်သင့် ကောင်းကွက်၊ဆိုးကွက်များကို အစွမ်းထက်သော ထိုးထွင်းအမြင်ပေးပါလိမ့်မည်။ သင် အများလက်ခံနိုင်သောပုံစံဖြင့် ငြင်းဆိုတတ်ရန်၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ ပရိယာယ်ကြွယ်စွာဖြင့် ရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုတတ်ရန်၊ ပွင့်လင်းပြီး သူတစ်ပါးကို နားလည်ပေးတတ်သော သဘောထားကို သရုပ်ပြတတ်ရန် သင့်ကို ကူညီသင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။ မေတ္တာရှင် မာသာထရီဇာ ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားေမးျမန္းရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏုိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိုင္ရည္မ်ား ႁမွင့္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Logo

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.